ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.
ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.

PODHLEBNIK (POLL) Shlomo

1907 - 1973

הוא גורש לסוביבור ב- 28 באפריל 1943 עם אשתו ושני ילדיו מגטו מעבר באיזביצה לובלסקאיה. הוא נמלט עם ג’וזף קופף ואסירים נוספים ב- 23 ביולי במהלך עבודות יער, והרג את השומר מירון פלונט. לפני שחרור מזרח פולין, הוא הסתתר מהאיכרים. לאחר המלחמה היגר לארצות הברית. הוא גר בווינלנד, ניו ג’רזי. הוא היה עסוק בקורובודסטבו.