ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.
ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.

ROTENBERG Isaac

1925 - 1994

בנם של החייט נתן רוטנברג ואשתו מרים. יחד עם משפחתו, ב- 1 במאי 1943, הוא גורש לסוביבור, שם נפטרו הוריו וארבעת אחיו. יצחק ואחיו הצעיר נבחרו לעבודה במחנה. האח נפטר במהלך המרד ב- 14 באוקטובר 1943, יצחק הצליח להימלט. מסתתר ביער. לאחר המלחמה הפליג מאיטליה לארץ ישראל באנייה “ברכה מלאה”. עם זאת, האוניה יורטה על ידי הבריטים ונוסעים נכלאו בקפריסין. הגיע לארץ ישראל באפריל 1947. השתתף במלחמת העצמאות. הוא גר בבת ים עם אשתו, בנו ובתו. הוא עבד כברמן. ב- 29 במרץ 1994 תקפו אותו שני עובדים ערבים עם גרזנים במהלך עבודות בנייה בפתח תקווה. נפטר בבית החולים בילינסון. הרוצחים שנעצרו למחרת אמרו כי ביצעו פיגוע כדי לנקות את עצמם מהאשמות לשיתוף פעולה עם הרשויות הישראליות. הם נשפטו למאסר עולם, אך שוחררו בשנת 2013 במסגרת עסקה עם הרשות הפלסטינית.