ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.
ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.

HONIGMAN Zindel (Simon)

1910 - 1989

נמסר לסוביבור ממחנה עבודה בגורשקוב על משאית בנובמבר 1942. יומיים אחר כך טיפס מתחת לגדר התיל במחנה השני ונמלט. הוא נשאר בגטו איזביצה עד אפריל 1943, אז נתפס ונמצא שוב בסוביבור. הוא נקרא אטליז והיה נחוש לעבוד במטבח. חבר המחתרת במחנה, היה קרוב לליאון פלגלנדלר. הוא ברח שוב ב- 27 ביולי 1943, יחד עם כמה אסירים נוספים במהלך היערות. לאחר המלחמה היגר לארצות הברית. הוא העיד במשפט בהגן ב -13 בדצמבר 1965.