ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.
ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.

DUNETS Joseph

1912 - 1965

בשנת 1917 המשפחה עברה להתגורר ברבנה. בהמשך נסע לצרפת, שם למד כימיה באוניברסיטת קנט. הוא נעצר ב- 13 בפברואר 1943, וגורש מדראנסי לסוביבור ב- 25 במרץ (טרנספורט 53). לאחר הבריחה ב- 14 באוקטובר, הוא הסתתר ביער, אז עם האיכרים. לאחר המלחמה הוא עבד כנהג בפולין זמן מה ואז חזר דרך אודסה לצרפת. בהמשך עבר עם אשתו (הוא היה נשוי לפני המלחמה) ושני ילדים לישראל, שני ילדים נוספים נולדו שם. הוא מת מהתקף לב יום לפני היציאה המתוכננת להגן (גרמניה), שם היה אמור לשמש כעד במשפטם של אנשי האס אס מסוביבור.