ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.
ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.

MERENSTEIN Moshe

1899 - 1985

נשיא הכבוד של היודנראט גורשקובה. חבר המחתרת במחנה. הוא נמלט מסוביבור ב- 14 באוקטובר. לאחר המלחמה הוא חי בניו יורק.