ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.
ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.

MENHE Haskell

1910 - 1984

משנת 1937 היה נשוי להלה פודלבניק, אחותו של שלמה פודלבניק. בדצמבר 1940 הועבר לאיזביצה, משם באפריל (על פי מקורות אחרים – יוני) 1942, יחד עם אמו, אשתו ובנו בן החמש, הוא גורש לסוביבור. שם עבד בצריפי המיון, אחר כך כמלטש נעליים עבור ווהמנרים, כובען, חייט. הוא טען שבמהלך ההתקוממות, יחד עם יהודה לרנר, הוא הרג את איש האס אס זיגפריד גרטסהוס (למעשה, גרטסהוס נהרס על ידי לרנר וארקדי ויספר, מנשה ככל הנראה היה עד לרצח בזמן שב -14 באוקטובר במקום עבודה בבקתת חייט. הסתתר בבית יהודי ריק באיזביצה, אז עם איכר פולני בכפר קרסנה הסמוך לזמוסי, משם נמלט במהלך החיפוש, היגר מגרמניה לאוסטרליה בשנת 1949, היה נשוי, נולד לו בן ובת.