ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.
ruenpldehe
אנו עובדים על מילוי ועדכון הארכיון. האתר נמצא בבנייה.

BYALOVICH Simha

1912 - 2014

אח של פישל (פיליפ) ביילוביץ ‘. היה רוקח באזביצה, לאחר מכן עבר לוארשה. 28 באפריל 1943 נשלח במשאית לטרבניקי ואז לסוביבור. שתיים מאחיותיו מתו שם. הוא עבד ביער, לימים בבית המרקחת במחנה. לאחר הבריחה הוא ואחיו הסתתרו בשדות. לאחר המלחמה חי בישראל. עבד בתור אח בקופת חולים ובתחום הבניה. התגורר בחולון. נפתר בגיל 101